Maandagzorgen

Maandagzorgen

Lig in bed,
onbewogen.

Dacht daarnet…
als ik ‘ns begin
met m’n ogen.

Lig in bed,
mijn ogen open.

Dacht daarnet…
blijf liever liggen,
wil nu niet lopen.

Lig in bed,
voelde even
mijn veelbewogen leven.

 

 

Geluidloos

Als stilte

zich geluidloos

te rusten legt

op een bed

van alle eenvoud,

dan gaan haar

engste dromen

over wild gehamer

op heet ijzer.

Vers

Vers 1

 

Ho! Dit is vers een!

Dit is ‘m niet.

Waarom niet?

Dat is vers twee.

 

Vers 2

 

Dit is vers twee.

 

Vers 3

 

Ho! Dit is vers drie!

Dit is ‘m niet.

Waarom niet?

Dat is vers twee

 

In een oogwenk

Och,

hadden wij

maar een opener

die onze

rimpelloze ogen

doet vonken

tot een

spiegelende oogwenk

Sneukelen

Een stille genieter uit Breukelen

zit graag in een keuken te sneukelen

hij drinkt daarbij bier

eet er voor vier

zo kan hij zich geweldig verkneukelen.

Ontluiken

Sluit ik dezerzijds

met sterk hopen

mijn luiken definitief,

gaan anderzijds,

heel mild, heel lief,

er velen open.

Bundel 1

Zoals een spot licht verzameld

om gebundeld te stralen,

zo wil ik graag gedichten zien:

stralend in een bundel.

Bundel 2

Een spot werpt

gebundeld licht

gericht naar het schijnt.

Een spotgedicht

belicht mensen

gericht naar het schijnt.

Een levenslichtgedicht

bundelt gericht

krachtige stralen hoop.

In dubio

Vraag mij af wat het beste is…

zal ik nu te voet gaan of…

zal ik mij laten dragen?

Ach wat, ik neem de Twijfelweg

wel met de benenwagen.

Consecratie

Een consecratie met wijn en hostie,

de eredienst in het Latijn,

dat waren nog eens gewijde zaken,

daar kon je bloedserieus door zijn.

Kruispunt

Een kruispunt

van diep

getrokken

denksporen

op een

glimmende

schedel.

 

Zonder enige

remming

razen

gedachten

door rood.

Flits!

Nu is het later

Wat mooi toch dat vroeger

zo aan later gedacht werd:

Dit moet ik onthouden voor later!

 

Wat mooi toch dat ik nu denk

dat dacht ik vroeger ook:

Dit moet ik onthouden voor later!

 

Nu is het later, maar ben het kwijt.

Ooft

Bloost het ooft fris en guitig,

heeft het blosjes op de wangen,

looft dan de vruchtgodin fruitig

door rode kersentrosjes

aan haar oorlellen te hangen.

Pijnlijk

Een pijnbehandelaar uit Pijnacker

helpt maar wat graag elke stakker

hij strooit zonder mededogen

met de nota zand in de ogen,

staat daar nu bekend als De Verlakker.

Gapen

Als wij dan…

na het woelen en kroelen

beginnen met gapen zijn we

er aan toe om te gaan slapen

 

zit daar Klaas Vaak op de rand

van het bed met guitige ogen

van de pret ons ongegeneerd

slaapverwekkend stom aan te gapen.

 

Als wij dan…

vreselijk liggen te gapen van de

mondhoeken tot aan de slapen

liggen wij op de rug en gapen stom terug.

Slapen

Lieve slapers in deze stee,

neem samen,

vóór de slaap gaat vallen,

een allerbeste stemming mee.

Dan zullen dromen

wel bevallen,

slapen jullie heel tevree.

Tussen twee Bergen

Zei men vroeger gezwind

bij het hoorbaar laten van een wind:

 

“Tussen twee Bergen daar bromt een beer.”

 

Deze keer is het die nette heer

die daar zo laat door de Bergstraat gaat.

Vakantiegenot

Zwemmend in

sprankelend water

of proevend het

zout van de zee,

duikend van

grote hoogte

om even later

bruisend van plezier

neer te komen

in een glas koel bier.

De keel strelend.

Zin

Zoek zin!

In de regel

vindt je die wel,

diep binnenin.

 

Of, beter wellicht,

doe wat zinnigs,

bouw een brug

voor de kick,

of timmer een hekje

voor de lol.

 

Doe wat zinnigs,

of beter nog wellicht…

schrijf eens een gedicht.

Letterweverij

Letterweverij

 

Teken met letters

van je initialen

een veelzijdig leefpatroon,

 

span op een leefgetouw

sterke levensdraden,

 

weef, van broddellap tot kunst,

een leven vol vlammende verhalen,

 

weef, met blijde inslag,

je leven in elkaar zonder

langdradigheid met al

of niet een steekje

 

los.

 

Pak steeds de draad weer op

en je hebt een leven lang stof tot praten.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJSWINNEND EN BEKROOND

Tijdeluk: 2e prijs in 'Creëer een vurrukkulluk leven' van Bibliotheek Eindhoven 2011.

Laten we samen drinken: prijs plaatsing in de catalogus Symbiose Kunstfestival Breda 2011.

Kleine Litanie van de Grote Vrijheid:  2e prijs GeMi Cultureel 2007. Mijn eerste interactieve gedicht.

Hij had geen tijd: 'Poëzieprijs gemeente Best', 50 jaar Joe Mann Theater. Thema: Opoffering. 2006.

Maandagzorgen, prijs plaatsing in 'Meulenhofs Poëzie Dagkalender', 2005.

Ontluiken, prijswinnend in 'Hadjegedicht', Thema: 'Leven laten, laten leven' 2005.

GEPUBLICEERD

Wazige zwevers: Bundel Elly Blom 2015, blz. 44.

In SCHOON SCHIP, Vlaams-Nederlands Literair-Cultureel Tijdschrift:

Dubbele ramp, 2014 Nr 1.

Letterweverij, 2014 Nr. 2.

Zogenaamde jeugdigheid, 2014 Nr. 3.

Alleen voor jou, 2013 Nr. 2.

Het nieuwe daglicht en Nu is het later, 2013 Nr. 3.

Ontluiken en Van zo tussen 40-45, 2012 Nr. 4.

Tijdeluk, blz. 47 en Wat je toekomt, blz. 56, 2012 Nr. 2.

Geluidloos, blz. 46 en Droom na droom, blz. 57, 2012 Nr. 1.

Droomlandschap,  In Bloemlezing 'Met vlerkdunnen armen' , 2012.

Ergens is er een zomer, In de bundel 'Altijd Zomer' , 2012

Tot laat nog in de zomertuin, in de bundel 'Altijd Zomer' 2012.

Steeds op deze dag, in de Bundel 'Poesia' 2012.

Een soort van finale,  in bundel 'Finale' Concept 2011.

In mijn vroegste vakantieuur, in flyer 'Natuurlijk Poëzie', 30 mei 2011.

Mergelland, in de bundel 'Natuurlijk Poëzie' 2011; in de bundel 'Onomkeerbaar'. Concept 2008.

Ongeknotte treurigheid, in de bundel Natuurlijk Poëzie 2011; in de bundel 'Eindhoven Dichtstad IV', 2006;

in NVOX,  Natuurwetenschappelijk Tijdschrift', 2003; in de bundel 'De taal van de liefde IV'  Dichterskring

Helmond; in Informatiebulletin 'Ronduit Integraal GGzE'; Op de Website Stichting Bomen, Eindhoven.

Ontluiken, in bundel 'Een keten van licht en donker' GGzE Poëzieproject, 2005.

Kruispunt, in bundel 'Een keten van licht en donker'. GGzE poëzieproject 2005.

In een oogwenk, Poster van de maand van GGzE - poëzieproject, 1998.

Miniscuul, maar ondertussen, in de bundel 'Zonnettenhof', 2010.

Wat je toekomt, in de bundel 'Toekomst'. Concept, 2010.

Daglicht, in de bundel 'Licht in alle staten'. Concept 2009.

Onbegrijpelijk Santiago, in bundel 'Je begrijpt me niet' . Concept 2007.

Die Muziek, in de bundel 'Muziek is meer dan luisteren', blz. 20, Concept 2006.

Nabije toekomst, in 'De Nacht', Stichting Cultuurpassie, Best, 2008.

Het Grote Ogenblik, in de bundel 'Het geheim van de reiziger', Blz. 157, GSK, 2006.

Lentezon, in de 'Loper nr. 99', Podium Eindhoven Rederijk, 2006.

De drie verzen, 'Het Loper' Podium Eindhoven Rederijk, 2006.

Florapleinfontein, in 'Eindhoven Dichtstad IV', 2006.