Bundel 2

Een spot werpt

gebundeld licht

gericht naar het schijnt.

Een spotgedicht

belicht mensen

gericht naar het schijnt.

Een levenslichtgedicht

bundelt gericht

krachtige stralen hoop.