Geplaatst op

GEPUBLICEERD

Wazige zwevers: Bundel Elly Blom 2015, blz. 44.

In SCHOON SCHIP, Vlaams-Nederlands Literair-Cultureel Tijdschrift:

Dubbele ramp, 2014 Nr 1.

Letterweverij, 2014 Nr. 2.

Zogenaamde jeugdigheid, 2014 Nr. 3.

Alleen voor jou, 2013 Nr. 2.

Het nieuwe daglicht en Nu is het later, 2013 Nr. 3.

Ontluiken en Van zo tussen 40-45, 2012 Nr. 4.

Tijdeluk, blz. 47 en Wat je toekomt, blz. 56, 2012 Nr. 2.

Geluidloos, blz. 46 en Droom na droom, blz. 57, 2012 Nr. 1.

Droomlandschap,  In Bloemlezing ‘Met vlerkdunnen armen’ , 2012.

Ergens is er een zomer, In de bundel ‘Altijd Zomer’ , 2012

Tot laat nog in de zomertuin, in de bundel ‘Altijd Zomer’ 2012.

Steeds op deze dag, in de Bundel ‘Poesia’ 2012.

Een soort van finale,  in bundel ‘Finale’ Concept 2011.

In mijn vroegste vakantieuur, in flyer ‘Natuurlijk Poëzie’, 30 mei 2011.

Mergelland, in de bundel ‘Natuurlijk Poëzie’ 2011; in de bundel ‘Onomkeerbaar’. Concept 2008.

Ongeknotte treurigheid, in de bundel Natuurlijk Poëzie 2011; in de bundel ‘Eindhoven Dichtstad IV’, 2006;

in NVOX,  Natuurwetenschappelijk Tijdschrift’, 2003; in de bundel ‘De taal van de liefde IV’  Dichterskring

Helmond; in Informatiebulletin ‘Ronduit Integraal GGzE’; Op de Website Stichting Bomen, Eindhoven.

Ontluiken, in bundel ‘Een keten van licht en donker’ GGzE Poëzieproject, 2005.

Kruispunt, in bundel ‘Een keten van licht en donker’. GGzE poëzieproject 2005.

In een oogwenk, Poster van de maand van GGzE – poëzieproject, 1998.

Miniscuul, maar ondertussen, in de bundel ‘Zonnettenhof’, 2010.

Wat je toekomt, in de bundel ‘Toekomst’. Concept, 2010.

Daglicht, in de bundel ‘Licht in alle staten’. Concept 2009.

Onbegrijpelijk Santiago, in bundel ‘Je begrijpt me niet’ . Concept 2007.

Die Muziek, in de bundel ‘Muziek is meer dan luisteren’, blz. 20, Concept 2006.

Nabije toekomst, in ‘De Nacht’, Stichting Cultuurpassie, Best, 2008.

Het Grote Ogenblik, in de bundel ‘Het geheim van de reiziger’, Blz. 157, GSK, 2006.

Lentezon, in de ‘Loper nr. 99’, Podium Eindhoven Rederijk, 2006.

De drie verzen, ‘Het Loper’ Podium Eindhoven Rederijk, 2006.

Florapleinfontein, in ‘Eindhoven Dichtstad IV’, 2006.